img

O kancelarii

  • Radca Prawny Paweł Janowiak
  • Wartości
  • Godziny otwarcia i przyjmowanie Klientów
  • Ceny
  • Współpraca

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od stycznia 2012 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i cywilnym.

Posiada również bogate doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Włada językiem angielskim.  

Naszym celem jest świadczenie pomocy prawnej, uwzględniając najwyższe standardy profesjonalizmu, rzetelności, uczciwości jak również zasady etyki radcy prawnego.

W ramach wykonywanej działalności udzielamy kompleksowej pomocy prawnej, dotyczącej przede wszystkim określonych obszarów specjalizacji.

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 18.00, jednak w wyjątkowych wypadkach możliwe jest umówienie spotkania poza w/w godzinami.

W celu umówienia się na spotkanie preferowany jest wcześniejszy kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Wysokość wynagrodzenia za wykonane czynności jest każdorazowo uzgadniana z Klientem i uzależniona jest od:

- rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy

- wartości dochodzonego roszczenia

- nakładu pracy pełnomocnika

W zależności od preferencji Klienta, wynagrodzenie może przyjąć postać: ryczałtu, wynagrodzenia od prowadzenia konkretnej sprawy, wynagrodzenia za zleconą czynność, wynagrodzenia godzinowego bądź dodatkowego wynagrodzenia za sukces.

W przypadku stałej obsługi prawnej zwykle sporządzana jest umowa ryczałtowa.

Kancelaria podejmuje współpracę z radcami prawnymi oraz adwokatami praktykującymi na terenie całej Polski.

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy np. w zakresie szkoleń zapraszamy do przesyłania stosownych dokumentów
na adres: biuro@radca-janowiak.pl